دانلود سریال The King: Eternal Monarch پادشاه: سلطنت ابدی _ زیرنویس فارسی زیرنویس فارسی

دانلود سریال The King: Eternal Monarch پادشاه: سلطنت ابدی _ زیرنویس فارسی

یک امپراطور امروزی کره از یک پورتال مرموز عبور می کند و به دنیایی موازی می رود ، جایی که با یک کارآگاه پریشان پلیس روبرو می شود.

سریال The King: Eternal Monarch پادشاه: سلطنت ابدی