دانلود سریال Awaken بیدار سانسور شده زیرنویس فارسی

دانلود سریال Awaken بیدار سانسور شده

این یک رمز و راز عاشقانه در مورد جستجو در میان اسرار وقایع مرموزی است که 26 سال پیش در یک دهکده رخ داده است و به نوعی با وقایع مرموز موجود در حال حاضر ارتباط دارد.

قسمت 4 افزوده شد _ بیدار